Minnan metodit – hyvinvointia keholle ja mielelle

“Minnan metodit koostuvat niistä keinoista, joilla olen itse huolehtinut fyysisestä ja henkisestä jaksamisestani ja pyrkinyt uudestaan ja uudestaan huippusuorituksiin. Kokonaisuus sisältää ajattelu- ja asennetaitoja, hyvinvointia ja liikkuvuutta lisääviä, kehoa avaavia ja vahvistavia harjoituksia, palautumis- ja rentoutumismetodeja sekä mielikuvaharjoitteita. Yksi tärkeä hyvinvoinnin kulmakivi on myös ravinto, mihin olen perehtynyt opiskelemalla itsekseni todella paljon, sekä ennen kaikkea toteuttamalla terveellistä ruokavaliota koko vaativan urani ajan.” – Minna Tervamäki

Minnan metodit johdattaa huippu-urheilijan ja -taiteilijan henkisten ja fyysisten rakennuspalikoiden äärelle. Kokonaisuus lisää ymmärrystä omasta kehosta ja mielen voimasta sekä tarjoaa arkeen runsain mitoin inspiraatiota ja ajattelun aiheita. Päivä on räätälöitävissä niin pienryhmille kuin isoillekin yleisöille.

Kehon ja mielen harjoitukset

Minnan metodien keskiössä ovat tehokkaat kehon ja mielen harjoitukset. Päivän osallistujat oppivat hyvinvointia ja liikkuvuutta lisääviä sekä kehoa avaavia ja vahvistavia harjoitteita, joista on iloa niin toimistotyöläiselle kuin huippu-urheilijallekin. Lisäksi voidaan perehtyä palautumisen ja rentoutumisen taitoon ja tehdä hyvinvointia lisääviä ja suorituskyvyn parantamiseen tähtääviä mielikuvaharjoitteita.

Luento-osuus

Minnan metodit -päivän luento-osuuden voi rakentaa esimerkiksi Designing your own life, Riko rajasi – älä itseäsi tai Hyvinvoinnin perusteet -teemojen ympärille. Esiin nousevat muun muassa rohkeus ja avoimuus, asenteen ja ajatusten voima, vastuu omasta hyvinvoinnista, itsetuntemus ja itseluottamus, voimauttavat keinot sekä palautuminen
 ja rentoutuminen. Puheenvuoron sisältö voidaan räätälöidä ja kohdistaa yleisön mukaan.

Osa-alueita, joista Minnan metodit -päivän voi rakentaa

• Tanssi-improvisaatio symboloimassa heittäytymistä ja itsensä likoon laittamista
• Kehoa avaavat harjoitukset
• Ravitsemusluento ja esim. tanssijan supersmoothien valmistaminen
• Luento-osuus mielen voimasta ja haasteiden kohtaamisesta
• Rentoutus- ja mielikuvaharjoitukset

Päivään voi yhdistää myös Minna Tervamäen sooloesityksen.